เมื่อเราเพิ่งเริ่มทำกิจการปล่อยเช่าบ้านใหม่เราควรศึกษาทั้งสิ่งที่ผู้ให้เช่าบ้านควรทำและไม่ควรทำเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นระหว่างผู้เช่าและผู้ให้เช่าได้ นอกจากการทำสัญญาต้องชัดเจนการคัดเลือกคนเช่าต้องทำอย่าถี่ถ้วนแล้ว การเข้าใจในข้อกฎหมายในการเป็นผู้ให้เช่าที่ดีนั้นก็เป็นสิ่งสำคัญมากเลยทีเดียว

การที่เราเป็นเจ้าของบ้านนั้นเราไม่สามารถเข้าบ้านที่ให้เช่าได้โดยพลการ คือไม่มีการแจ้งให้ทราบหรือไขประตูเข้าไปตอนที่ผู้เช่าไม่อยู่เพราะว่าผู้เช่านั้นกำลังครอบครองสิทธิ์ในการเช่าอยู่ ถ้ารบกวนการครอบครองการเช่านั้นถือว่ามีความผิดตามกฎหมายเพราะฉะนั้นหากจำเป็นต้องเข้าไปในบ้านที่ให้เช่าต้องมีการแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันเว้นแต่ว่ามีเหตุฉุกเฉินจริงๆ  นอกจากการเข้าบ้านโดยพลการแล้วยังมีในเรื่องของการเปลี่ยนข้อกำหนดในสัญญาการปล่อยเช่าบ้านโดยไม่บอกกล่าวอีกฝ่าย ผู้เช่าจึงไม่ได้เซ็นรับทราบในการเปลี่ยนสัญญา ถ้าหากต้องเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือข้อกำหนดบางอย่างในสัญญานั้นควรต้องเซ็นกำกับในเอกสารทั้งสองฝ่ายค่ะ เพราะหากฝ่ายผู้เช่าไม่ได้รับรู้ในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงข้อสัญญานั่นอาจเข้าข่ายปลอมแปลงเอกสารได้  และนอกจากนี้หากมีปัญหาใดๆแล้วเราไปทำการยึดบ้านคืน ล็อกประตูหรือย้ายของของผู้เช่าออกไปโดยไม่มีการบอกกล่าวอาจทำให้ผู้ให้เช่านั้นมีความผิดทางกฎหมายได้ เว้นเสียแต่ว่าจะมีการตกลงกันเป็นลายลักษณ์อักษรในสัญญาแล้วว่าหากผู้เช่านั้นไม่ชำระค่าเช่าหรือผิดสัญญาก็สามารถบอกเลิกการเช่าได้ทันทีและสามารถใช้สิทธิครอบครองทรัพย์สินได้เลย  หรือว่าถ้าจ่ายเงินไม่ตรงตามข้อกำหนดอาจยกเลิกสัญญาเป็นเวลาอย่างน้อย 15วันแล้วจึงฟ้องเรียกค่าเสียหาย แต่ถ้าผู้เช่ายังไม่ยอมไปก็ต้องใช้อำนาจศาลในการขับไล่ค่ะ และที่สำคัญนั้นหากมีทรัพย์สินเสียหายผู้ให้เช่านั้นยังคงต้องดูแลบำรุงรักษาอยู่ค่ะ หรือไม่ผู้เช่าอาจจะออกเงินค่าซ่อมก่อนแล้วเรียกเก็บจากผู้ให้เช่าทีหลังในกรณีที่เป็นการซ่อมเล็กน้อยแต่ถ้าเป็นการซ่อมแซมครั้งใหญ่นั้นผู้ให้เช่นก็จำเป็นต้องออกเงินนั่นเองค่ะ

นี่แหละคือสิ่งที่เจ้าของบ้านไม่ควรทำถ้าอยู่ในฐานะผู้ให้เช่า เพราะว่าอาจสร้างความเดือดร้อนให้กับตนเองและธุรกิจการปล่อยเช่าบ้านจึงถือว่าต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาที่จะตามมาและช่วยให้คุณนั้นสบายใจด้วยว่าตัวเองไม่ได้ทำผิดกฎหมายและยังทำให้เกิดความสามัคคีในหมู่คนเช่าและผู้ให้เช่าไม่ต้องบาดหมางต่อกันอีกด้วยค่ะ เพราะฉะนั้นจะทำอะไรมีเงื่อนไขอย่างไรต้องระบุในสัญญาให้ชัดเจนค่ะ