คนต่างด้าวนั้น หมายถึง บุคคล ซึ่งพำนักอยู่ในรัฐและไม่ได้มีสัญชาตินั้นเลย ไม่ได้เป็นพลเมืองในรัฐนั้นซึ่งในปัจจุบันนี้คนประเภทนี้อยู่มากเพราะว่าประเทศไทยของเราเป็นประเทศเสรี ใครๆก็อยากเข้ามาอยู่ในพื้นแผ่นดินไทย  เมื่อต่างด้าวมีเยอะขึ้นความต้องการในการเช่าที่ดินของชาวต่างด้าวก็มากขึ้นเป็นเงาตามตัวด้วยและสำหรับใครที่ยังไม่เข้าใจว่าการปล่อยเช่าที่ดินให้กับคนต่างด้าวว่าเราจะทำได้ไหม วันนี้เราจะมาไขข้อข้องใจกัน

สำหรับใครที่สงสัยว่าต่างด้าวนั้นจะถือครองกรรมสิทธิ์และได้รับประโยชน์เต็มที่หรือไม่นั้น คนต่างด้าวจะได้รับประโยชน์เต็มที่ในการเช่าที่ดินในไทยและจะปกป้องผลประโยชน์ในระยะยาวจากสัญญาการปล่อยเช่าที่ดินด้วยและในการเช่าที่ดินนั้นก็เหมือนกับคนไทยทุกประการคือการเช่าที่มีกำหนดเวลาเกิน 3 ปีนั้นต้องจดทะเบียนการเช่ากับกรมที่ดินแต่ถ้าเช่าไม่เกิน 3 ปีไม่ต้องจดทะเบียน  นอกจากนี้นั้นคนต่างด้าวยังเช่าที่ดินที่มีกำหนดระยะเวลาได้นานถึง 30 ปีและจะขอต่อสัญญาอีก 30 ปีกทำได้ และการต่อสัญญานั้นจ้องจดทะเบียนกับกรมที่ดิน และในบางสถานการณ์นั้นบริษัทต่างด้าวสามารถเช่าที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรมได้นานถึง 50 ปีเลยค่ะ และพวกต่างด้าวนั้นใช้วิธีการเช่าที่ดินเพื่อให้ได้สิทธิในที่ดินของประเทศไทยเพราะพวกเขานั้นจะรู้สึกอบอุ่นใจมากกว่าที่มีการจดทะเบียนการเช่าที่ดินอย่างถูกต้องและมีผลบังคับใช้ถึงแม้ว่าสุดท้ายที่ดินอาจถูกขายในภายหลัง  และการจดทะเบียนเช่าที่ดินของชาวต่างด้าวดูจะได้รับความนิยมมากว่าการตั้งบริษัทเพราะว่าเขาจะได้ผลประโยชน์อย่างเต็มที่และไม่ต้องปวดหัวในการจดทะเบียนบริษัทหรือบำรุงรักษา  แต่ในเรื่องของการเช่าที่ดินของคนต่างด้าวนั้นก็มีข้อเสียเช่นกัน อย่างเช่น ในบางครั้งชาวต่างด้าวจำนวนมากใช้เล่ห์เหลี่ยมในการทำสัญญาเช่ากับเจ้าของที่แต่ก็ไม่อาจรับประกันได้ว่าจะเอื้อประโยชน์ให้ตนได้จริง และถ้าหากที่ดินถูกขายต่อบุคคลที่สามหรือเจ้าของที่เสียชีวิตก็ต้องถูกโอนให้กับลูกหลานของเขาไม่สามารถที่จะเป็นไปตามสัญญาหรืออาจถูกขายทอดตลาดเพื่อชดใช้หนี้ตามกฎหมาย

การปล่อยเช่าที่ดินให้ต่างด้าวเช่านั้นก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียแต่ไม่ว่าอย่างไรการทำตามขั้นตอนทางกฎหมายนั้นมีความสำคัญที่สุดเพราะว่าจะช่วยให้เกิดความสบายใจของทั้งผู้เช่าและผู้ให้เช่าลดกรณีพิพาทที่อาจเกิดขึ้นระหว่างคนไทยและชาวต่างด้าวอีกด้วยค่ะ เพราะฉะนั้นจึงถือเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องปฏิบัติตามจะมองข้ามไม่ได้