ที่ดินนั้นเป็นทรัพย์สินที่เคลื่อนย้ายไม่ได้แต่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดำเนินธุรกิจ การใช้เป็นที่อยู่อาศัย จึงมีธุรกิจการปล่อยเช่าที่ดินและสำหรับใครไม่ใช่คนในพื้นที่นี้และต้องการประกอบธุรกิจหรือทำสิ่งต่างๆการเช่าที่ดินดูจะเป็นทางเลือกที่ดีทางหนึ่งค่ะ วันนี้เราจึงมีข้อควรคิดในการเช่าที่ดินเพื่อประกอบธุรกิจมาฝากค่ะ

สำหรับใครที่ต้องการทำธุรกิจการปล่อยเช่าที่ดินนั้นและอยากให้คนอื่นเช่าหรือจำหน่ายนั้นก็สามารถทำได้โดยการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์และยังสามารถนำที่ดินออกให้คนอื่นเช่าด้วย และนอกจากนี้ต้องจำไว้เลยค่ะว่าการเช่าที่ดินนั้นจะสมบูรณ์ได้ต้องทำเป็นหนังสือและถ้าตกลงเช่าที่ดิน 3 ปี ต้องจดทะเบียนลิขสิทธิ์การเช่าต่อสำนักงานที่ดินในพื้นที่และบังคับเช่าตามสัญญา  ส่วนในเรื่องของเงื่อนไขสัญญาก็แล้วแต่ว่าจะตกลงกันอย่างไร หากในข้อกำหนดนั้นไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายก็สามารถใช้ได้ แต่ถ้ามีการแย้งกับกฎหมายก็ถือว่าข้อกำหนดนั้นเป็นโมฆะไม่มีข้อผูกพันใดๆ ส่วนสิ่งปลูกสร้างในที่ดินนั้นจะเป็นส่วนควบกับที่ดินหรือไม่ก็ต้องพิจารณาว่า ขณะก่อสร้างนั้นผู้เช่ามีสิทธิจะปลูกสร้างหรือไม่ หากไม่มีสิทธิก็ตกเป็นส่วนควบของที่ดิน ให้ถือว่าผู้เช่าเป็นเจ้าของ  และเมื่อสัญญาในการปล่อยเช่าที่ดินนั้นสิ้นสุดลงผลทางกฎหมายในสิ่งปลูกสร้างนั้นจะแตกต่างกัน ถ้าสิ่งนั้นตกเป็นส่วนควบของที่ดินคนเช่าจะรื้อถอน เคลื่อนย้าย  ทำให้เสียหายเสื่อมค่าไม่ได้เลยค่ะ และหากสิ่งปลูกสร้างนั้น ๆ ไม่ใช่ส่วนควบของที่ดินแล้ว ผู้เช่าก็สามารถที่จะรื้อถอน เคลื่อนย้าย ทำให้ เสียหาย หรือเสื่อมค่าลงไปได้ แต่ทั้งนี้จะต้องพิจารณาข้อกำหนดในสัญญาเช่าอีกว่า มีการกำหนด ในเรื่องของสิ่งปลูกสร้างไว้อย่างไรบ้าง และที่สำคัญนั้นการเช่าที่ดินควรทำเป็นหนังสือและมีข้อกำหนดเกี่ยวกับสิ่งปลูกสร้างที่จะมีในอนาคตและทุกข้อในสัญญาจะต้องไม่ขัดกับกฎหมาย

นี่แหละค่ะคือการปล่อยเช่าที่ดินเพื่อประกอบธุรกิจซึ่งต้องมีข้อควรคำนึงถึงหลายอย่างเลยค่ะ โดยเฉพาะในเรื่องของกฎหมายทั้งผู้เช่าและผู้ให้เช่านั้นต้องดูอย่างรอบคอบและต้องศึกษาทุกอย่างให้ดีที่สุดไม่ควรรีบร่างสัญญาค่ะและถ้ายังไม่ค่อยแม่นในเรื่องของสัญญานั้นก็ควรปรึกษากับคนที่มีความเชี่ยวชาญที่สุดและการทำสัญญาทุกครั้งสองฝ่ายนั้นต้องร่วมรับรู้ในการทำสัญญาด้วยค่ะ มิเช่นนั้นอาจจะหมายถึงความไม่โปร่งใสหรือเข้าข่ายปลอมแปลงเอกสารได้ค่ะ เรื่องเล็กน้อยของการทำสัญญาเป็นเรื่องที่ไม่ควรมองข้ามค่ะ