ในปัจจุบันนี้มีคอนโดเกิดขึ้นมากมาย เพราะว่า ใช้พื้นที่น้อยและทำได้หลายชั้นหลายห้อง ช่วยให้ประหยัดพื้นที่และย่นระยะเวลาการสร้างได้ นอกจากจะมีให้ซื้อขายเป็นสิทธิ์ขาดแล้วยังมีให้เช่าด้วยเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้อยู่อาศัยให้มากที่สุด หรืออาจทำเป็นกิจการการปล่อยเช่าคอนโดแล้วให้คนเช่าไปดูแลเองก็ได้ค่ะ แต่การปล่อยเช่าคอนโดนั้นต้องคำนึงถึง 8 ข้อที่จะกล่าวถึงต่อไปนี้เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นภายหลัง

1.ต้องเซ็นสัญญาเช่า ไม่ว่าคนที่คุณการปล่อยเช่าคอนโดนั้นจะสนิทกับคุณมากแค่ไหน ก็ต้องทำสัญญาค่ะ เพราะว่าตามกฎหมายแล้วหากในการเช่าอสังหาริมทรัพย์ต่างๆนั้นต้องทำสัญญาด้วยเพราะถ้าไม่ทำก็จะไม่สามารถฟ้องร้องบังคับคดีกันได้และต้องมีเอกสารประกอบการเซ็นสัญญาทุกครั้งด้วย นั่นคือสำเนาบัตรประชาชน ทะเบียนบ้านหรือจะเป็นพาสปอร์ตก็ได้และที่สำคัญหากเราปล่อยคอนโดหรืออื่นๆให้เช่าเกิน 3 ปีก็ต้องจดทะเบียนการเช่าจากกรมที่ดินด้วยเพราะถ้าไม่จดหากมีปัญหาหลังจาก 3 ปีไปแล้วก็ฟ้องไม่ได้

2.เลือกวิธีการหาผู้เช่า โดยในปัจจุบันที่นิยมทำกันมีอยู่ 3 วิธีนั่นคือประกาศหาเองตามเว็บต่างๆ ข้อดีคือประหยัดเงินและได้คุยกับผู้เช่าโดยตรง แต่ถ้าใครไม่มีเวลาก็ต้องให้พวกนายหน้าหรือเว็บอสังหาริมทรัพย์แต่เราอาจต้องเสียค่าคอมมิชชั่นให้เขาหรือการให้นิติบุคคลของคอนโดช่วยหาแต่ก็ต้องระบุให้ชัดเจนด้วยว่าจะให้เขาช่วยทำอะไร

3.ทำรายการของให้ห้องและถ่ายรูปไว้ให้มากที่สุด ความจริงแล้วการเช่าไม่ได้เช่าที่ตัวห้องอย่างเดียวแต่ยังรวมถึงสิ่งของในห้องด้วยถ้าเป็นไปได้ให้ถ่ายรูปก่อนเข้าอยู่ไว้ให้มากๆ เพื่อจะได้เปรียบเทียบกับหลังเข้าอยู่ควรระบุด้วยว่าใครต้องรับผิดชอบหากของเสียหาย คือต้องร่างข้อตกลงให้ชัดเจนในสัญญาเพราะว่าตามกฎหมายถ้าห้องเช่านั้นเกิดการชำรุดผู้ให้เช่าต้องดูแลทุกอย่างแต่ถ้าผู้เช่าทำของเล็กๆน้อยๆพังเองก็ต้องซ่อมเองเป็นต้น

4.เงินประจำค่าเช่า(เงินมัดจำ) ปกติแล้วต้องจ่ายก่อนเข้าอยู่ เพื่อรับประกันว่าคุณจะเช่าจริง ซึ่งถ้าหากผู้เช่าออกจากห้องเช่า หากผู้เช่าไม่ได้ทำผิดอะไรตามข้อสัญญาต้องคืนเงินมัดจำทั้งหมด และยังมีเรื่องของเบี้ยปรับด้วยที่ควรระบุในสัญญาว่าหากจ่ายล่าช้ากว่าที่กำหนดต้องมีเบี้ยปรับแต่ว่าอาจอะลุ้มอล่วยได้ขึ้นอยู่กับผู้ให้เช่าและส่วนใหญ่จะคิดเป็นรายวันหลังจากจ่ายล่าช้า

5.มีการระบุไว้ในสัญญาว่าเช่านานแค่ไหนต่อสัญญาเช่าในลักษณะใด  จะเช่าเป็นเวลา 1-2 ปีหรือระยะสั่นๆ ถ้าหมดสัญญาแล้วจะต่อสัญญาแบบไหน เป็นต้น และถ้าเลิกเช่ากลางคันต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างไร เป็นต้น

6.ต้องระบุในสัญญาการปล่อยเช่าคอนโดให้ชัดเจนในเรื่องค่าน้ำค่าไฟ หรือค่าของส่วนกลาง ปกติแล้วค่าน้ำค่าไฟจะเป็นแบบคนเช่ารับผิดชอบจ่ายเองแล้วนำใบเสร็จการชำระเงินไปให้ผู้ให้เช่าหรือหรือคนเช่าจ่ายให้ผู้เช่าภายใน 10 วันนับจากไดรับใบเสร็จค่าน้ำค่าไฟ

7.ต้องระบุในสัญญาด้วยหากผู้เช่าทำผิดกฎไม่ยอมจ่ายค่าเช่าและไม่ยอมออกผู้ให้เช่าจะทำอย่างไร เพราะถ้าทำไปโดยไม่แจ้งในสัญญาอาจเข้าข่ายบุกรุกได้

8. การเสียภาษีค่าเช่านั้นแล้วแต่ผู้ให้เช่าและผู้เช่าจะตกลงกันว่าจะจ่ายอย่างไร โดยปกติแล้วมี 3 ประเภท คือ ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย อากรแสตมป์ติดบนตัวสัญญาเช่าและภาษีโรงเรือนและที่ดิน

และนี่คือ 8 ข้อที่คนปล่อยให้เช่าคอนโดควรต้องทำและศึกษาวิธีการอย่างรอบคอบเพื่อให้เกิดความสบายใจทั้งผู้ใช้เช่าและผู้เช่าไม่ต้องเครียดหรือกังวลเมื่อเกิดปัญหาและสามารถดำเนินการแก้ไขได้รวดเร็วอีกด้วย