ไม่ว่าคุณจะทำธุรกิจบ้านเช่า คอนโด หรืออสังหาริมทรัพย์อื่นๆนั้นสิ่งที่คุณควรคำนึงถึงเป็นอย่างแรกคือ สัญญาการปล่อยเช่าคอนโด  โดยสัญญาเช่าคอนโดจะเป็นสิ่งที่ผู้เช่าและผู้ให้เช่ารับรู้ร่วมกันในข้อสัญญาและควรปฏิบัติตามข้อสัญญาอย่างเคร่งครัดเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในภายหลัง

1.สาเหตุที่ต้องยกเลิกสัญญายึดเงินมัดจำ

ออกจากห้องโดยไม่แจ้งล่วงหน้า จ่ายเงินล่าช้าหรือไม่จ่ายเบี้ยปรับ อยู่คอนโดไม่ครบตามสัญญา ไม่จ่ายค่าสาธารณูปโภคค่าส่วนกลาง ทำของหรือห้องของเราเสียหายรวมทั้งรบกวนคนอื่นนี่คือเหตุที่ทำให้ยกเลิกสัญญาและทำให้ต้องยึดคืนเงินมัดจำ

2.กำหนดว่าต้องจ่ายเบี้ยปรับเท่าไรหากจ่ายค่าเช่าล่าช้า

โดยต้องระบุไว้ในสัญญาการปล่อยเช่าคอนโดให้ชัดเจนว่าถ้าไม่จ่ายเงินนั้นต้องปรับเป็นวันวันละเท่าไร และต้องเขียนด้วยว่า ผู้ให้เช่านั้นมีสิทธิเรียกค่าปรับได้ และถ้าหากไม่จ่ายค่าเช่านาน 1-3 เดือนนั้นให้เขียนว่าสามารถยกเลิกสัญญาได้และถ้ามีปัญหาใดๆ เช่น เช่าไม่ยอมออก หรือไม่จ่ายค่าเช่า สามารถ ล็อกประตูห้องได้ และ/หรือตัดน้ำ ตัดไฟได้เลย โดยไม่ถือว่าเป็นความผิดฐานบุกรุกแต่ถ้าไม่ได้ระบุไว้แล้วไปทำนั่นคือความผิดตามกฎหมายอาญา โทษฐานบุกรุกนั่นเอง

3.ควรระบุในสัญญาเกี่ยวกับการขุดเจาะกำแพงในการติดตั้งสิ่งต่างๆ

ต้องระบุในสัญญาการปล่อยเช่าคอนโดให้ชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องของการติดตั้งสิ่งต่างๆทีต้องมีการขุดเจาะผนังหรือกำแพงว่าต้องขออนุญาตจากเจ้าของห้องทุกครั้ง  และถ้าหากย้ายออกไปนั้นอุปกรณ์ที่ติดอยู่อาจนำออกไปด้วยไม่ได้เพราะว่าคอนโดอาจเป็นรอยได้ จึงต้องตกเป็นของเจ้าห้องทันที เป็นต้น

4.ไม่อยากมีปัญหาหลังการเช่าห้อง ให้ถ่ายรูปก่อนเช่าไว้ด้วย

ไม่ว่าจะมีเฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า หรือแม้กระทั่งกุญแจสำรอง บัตรจอดรถก็ต้องถ่ายทั้งหมดเพื่อเตือนความจำและช่วยในการเช็คของในห้องด้วยเพื่อหลีกเลี่ยงในเรื่องของหายคืนไม่ครบ ให้ทำเป็นรายการแนบท้ายไปในสัญญา แล้วจะได้ดูด้วยว่าสภาพก่อนและหลังเช่านั้นแตกต่างกันมากเท่าไร

5.ระบุในสัญญาใครเป็นผู้จ่ายค่าซ่อมอะไรบ้าง

ให้ระบุเป็นรายการไปเลยว่าหากอะไรในห้องเสียนั้นใครต้องจ่าย และส่วนใหญ่แล้วค่าส่วนกลางผู้ให้เช่าจะจ่ายเอง  ค่าไฟ ค่าน้ำต่างๆ คนเช่ามักต้องจ่ายโดยอาจจ่ายโดยตรงกับนิติบุคคลหรือโอนไปพร้อมค่าเช่าให้ผู้ให้เช่าจ่ายแต่ต้องตกลงกันให้ดี และถ้าห้องคอนโดเกิดเสียหายก็ต้องเขียนด้วยว่าใครรับผิดชอบในส่วนใดให้ชัดเจนที่สุด

6.ระบุระยะเวลาในการเช่าเท่าไหร่

ควรระบุให้ชัดเจนด้วยว่า เช่าระยะเวลาเช่าเท่าไหร่ และต่ออายุสัญญาเช่าจะทำกันอย่างไร และควรตกลงกันด้วยว่า ถ้าคนเช่าจะเลิกสัญญาการปล่อยเช่าคอนโดกลางคัน เขาควรแจ้งเราล่วงหน้ากี่เดือนด้วยค่ะและเพื่อประกันความเสียหายกรณีผู้เช่าย้ายออกแล้วให้หักค่าซ่อมค่าทำความสะอาดแล้วจึงจะคืนเงินที่เหลือ หากไม่ผิดสัญญา ไม่มีของเสียหาย และผู้เช่าทำความสะอาดเรียบร้อยให้ผู้ให้เช่าคืนเงินมัดจำเต็มจำนวนและไม่ควรใช้เงินมัดจำจ่ายค่าเช่าเพราะว่า ต้องใช้เป็นเงินในการซ่อมเพราะอาจมีของเสียหาย

นี่คือ 6 ข้อสำคัญที่ต้องมีในสัญญาการปล่อยเช่าคอนโดเพื่อเป็นข้อตกลงสำหรับคนเช่าและผู้ให้เช่านั่นเองค่ะ ซึ่งก็อาจปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของผู้ให้เช่าได้ค่ะ